Dr. Öğr. Üyesi SEFER DEMİRBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEFER DEMİRBAŞ

T: (0282) 250 2289-4402

M sdemirbas@nku.edu.tr

W sdemirbas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. bitkisinde Phelipanche ramosa (L.) pomel parazitinin ve tuz stresinin neden olduğu fizyolojik, biyokimyasal ve gen ifadesi düzeyindeki değişimlerin araştırılması (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2006
Tez: Bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) varyetelerinde orobanche cumana Wallr. nın süperoksit dismütaz (SOD;E.C.1.15.1.1) ve peroksidaz (POD;E.C.1.11.1.7) aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2006)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ / BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ
2018-
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ / BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ
2014-2018
Arş. Gör. Dr. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ
2011-2014
Araş. Gör. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ
2005-2011
İdari Görevler
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Biyoloji
Bitki Fizyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Balkan A., Demirbaş S., Gök Ş., H2O2’nin Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Bazı Fide Dönemi Özelliklerine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol. 21, pp. 837-845, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. Demirbaş S., Balkan A., Tuz Stresi Koşullarında Bazı Tritikale Çeşitlerinin Hidrojen Peroksit (H2O2) Ön Uygulamasına Tepkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), vol. 15, pp. 5-13, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. Çördük N., Demirbaş S., Hacioglu Dogru N., A comparative study of the antimicrobial properties and antioxidant enzyme activities of field-grown and in vitro- propagated plants of endemic Digitalis trojana Ivanina, Archives of Biological Sciences, vol. 69, pp. 603-610, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. Demirbaş S., Acar O., Physiological and Biochemical Defense Reactions of Arabidopsis thaliana to Phelipanche ramosa Infection and Salt Stress, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 2275-2282, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. Demirbas S., Vlachonasios K. E., Acar O., Kaldis A., The effect of salt stress on Arabidopsis thaliana and Phelipanche ramosa interaction, Weed Research, vol. 53, pp. 452-460, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. Akcam Oluk E., Acar O., Demirbas S., Duran H., Atik E., Gorkem H. N., Alterations in Antioxidative Enzyme Activities Caused By Boron Toxicity in Two Tomato Culture Varieties, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 21, pp. 290-294, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Acar O., Demirbas S., Ilhan D., Ozdinc N., The Effects Of Glyphosate Isopropylamine on Mitotic Activity, Superoxide Dismutase and Peroxidase Activities of Allium cepa L. Root Tips, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 19, pp. 522-525, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. Demirbas S., Acar O., Superoxide dismutase and Peroxidase activities from antioxidative enzymes in Helianthus annuus L. roots during Orobanche cumana Wallr. Penetration, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 17, pp. 1038-1044, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Acar O., Demirbaş S., Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Uygulama Kitabı , Yayın Yeri: Kriter, 2012.
Ders Kitabı
2. Acar O., Demirbaş S., Aydın B., Bitki Yetiştirme Teknikleri Laboratuvar Kılavuzu, Yayın Yeri: Ç.O.M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Teksirler Serisi No:020, 2007.
Ders Kitabı
3. Acar O., Demirbaş S., Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu, Yayın Yeri: Ç.O.M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Teksirler Serisi No:015, 2006.
Ders Kitabı
4. Gönüz A., Acar O., Tosunoğlu M., Gül Ç., Demirbaş S., Biyoloji II (Bitki ve Hayvan Fizyolojisi) Laboratuvar Kılavuzu, Yayın Yeri: Ç.O.M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Teksirler Serisi No:14, 2006.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ana D., Demirbaş S., Priming Studies for Increasing Plant Tolerance Against Abiotic Stress Factors, VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2017) (04.10.2017-07.10.2017).
Poster
2. ACAR O., DEMİRBAŞ S., Antioxidant Defense Enzymes in Broomrape Parasitism: What have we learned?, 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (10.09.2017-13.09.2017).
Özet bildiri
3. Gök Ş., DEMİRBAŞ S., Seed priming of Pancratium maritimum with GR24 to alleviate oxidative stress in germination period, 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (10.09.2017-13.09.2017).
Özet bildiri
4. ÜDER F., DEMİRBAŞ S., Determination of the Germination Potential of Orobanche cumana Wallr. Seeds Collected from Thrace Region, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. Küçükkarakaş S., DEMİRBAŞ S., Effect of Hydrogen Peroxide Pre-treatment on SOD Activity and Expression Level of Related Genes In Triticale Seedlings Under Salt Stress, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
6. DEMİRBAŞ S., ÇÖRDÜK N., Determination of the Effect of Different Altitude Levels and in vitro Propagation on Lipid Peroxidation Level and Total Protein Content in Digitalis trojana Ivanina., International Workshop on Green Biotechnology (21.09.2015-23.09.2015).
Poster
7. ACAR O., DEMİRBAŞ S., KİLLİ HAWORTH D., Alterations in chlorophyll fluorescence parameters of melon plants under CaCl2 and NaCl stress, Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment" (16.05.2014-17.05.2014).
Poster
8. DEMİRBAŞ S., KİLLİ HAWORTH D., ACAR O., Salt stress-induced alterations in chlorophyll fluorescence parameters of two cucumber plant varieties, Second Student Scientific Conference "Ecology and Environment (16.05.2014-17.05.2014).
Poster
9. DEMİRBAŞ S., ACAR O., GÖRKEM H. N., ŞEN B., A field trip to Musaköy for observation of broomrape infestation, 4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region (16.12.2013-17.12.2013).
Poster
10. DEMİRBAŞ S., ACAR O., The role of antioxidants in the Orobanche–cultivated plants interaction and broomrape invasion, 4th ESENIAS Workshop: International workshop on IAS in agricultural and non-agricultural areas in ESENIAS region (16.12.2013-17.12.2013).
Tam metin bildiri
11. ACAR O., DEMİRBAŞ S., Changes in antioxidative enzyme activities caused by Phelipanche ramosa (L.) Pomel and salt stress in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, 16th European Weed Research Society Symposium (24.06.2013-27.06.2013).
Poster
12. Demirbas S., Acar O., Sagbas S., Gorkem H. N., Sahiner N., Suicidal germination of some broomrape species under the influence of polymeric particles, 16th European Weed Research Society Symposium (24.06.2013-26.06.2013).
Poster
13. Gönüz A., Demirbas S., Hürkan K., Dover E., Kaplan M. E., The Investigation of Wetland Ecosystem in The Araplar Gorge and Its Surroundings, Conference On Water Observation and Information System for Decision Support (19.05.2008-21.05.2008).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖNAY E., DEMİRBAŞ S., Ekim Öncesi Yapılan Strigolakton Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Bazı Buğday Çeşitlerinin Bazı Antioksidan Enzimleri Üzerine Etkileri, III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (26.09.2018-29.09.2018).
Özet bildiri
2. ARICAN E. S., DEMİRBAŞ S., Farklı Işık Uygulamalarının Ekmeklik Buğday Çeşidinin Erken Gelişim Dönemindeki Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi, III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (26.09.2018-29.09.2018).
Özet bildiri
3. GÖK Ş., DEMİRBAŞ S., Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.) Bitkilerinin Tuz Tolerans Seviyesinin Arttırılmasında Strigolakton Ön Uygulamasının Bazı Antioksidan Enzimlere Etkisi, III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (26.09.2018-29.09.2018).
Özet bildiri
4. Üder F., Demirbaş S., Canavar otuna karşı bitki direnci, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Poster
5. Önay E., Gök Ş., Demirbaş S., GR24 Ön Uygulamasının Tuz Stresi Altındaki Buğday Tohumlarına Etkisi, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Poster
6. Küçükkarakaş S., Demirbaş S., Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasıyla Tuz Stresine Karşı Tritikale Fidelerinin Büyümesinin Teşvik Edilmesi, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Poster
7. Balkan A., Demirbaş S., Üder F., Gök Ş., Hidrojen peroksit uygulamasının ekmeklik buğdayda bazı fizyolojik özellikler ve antioksidan enzim aktivitelerine etkileri, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Sözlü Bildiri
8. Önay E., Demirbaş S., Strigolaktonların Bitki Gelişimindeki Rolü, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Poster
9. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., ULUKAN H., Arpada (Hordeum vulgare L.) Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının NaCl Stresi Altında Çimlenme ve Erken Fide Gelişimine Etkisi., 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Tam metin bildiri
10. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., BELGİN Ü. İ., VURAL K. S., Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Çimlenme Dönemindeki Etkileri., 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (01.09.2015-04.09.2015).
Poster
11. DEMİRBAŞ S., BALKAN A., ÜDER F., AHSENİL G. P., Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Etkisi., 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (01.09.2015-04.09.2015).
Poster
12. DEMİRBAŞ S., SEÇKİN DİNLER B., ÖNAY E., Soya Bitkisinde GR24 Ön Uygulamasının Tuz Stresinin Oluşturduğu Hasarı İyileştirmedeki Rolü., 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (01.09.2015-04.09.2015).
Poster
13. Acar O., Demirbaş S., Çalık B., Çobanoğlu M. S., Günay E., Teker M., Killi D., Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Tuz Stresine Karşı Büyüme ve Klorofil Flüoresan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler., 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
14. DEMİRBAŞ S., ACAR O., Çobanoğlu M. S., Günay E., KİLLİ HAWORTH D., Çalık B., Teker M., Cucurbita pepo L. Bitkisinde NaCl ve CaCl2 Uygulamalarının Fotosentetik Verim Parametreleri Üzerine Etkisi, 22. ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
15. Demirbaş S., Acar O., Çalık B., Çobanoğlu M. S., Günay E., ., Tuz Stresinin Triticum aestivum L. Bitkisinin Spesifik Yaprak Alanı, Yaprak Kütle Alanı, Büyüme, Bağıl Su İçeriği ve Tohum Çimlenmesine Etkisi., 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
16. Acar O., Şen B., Keser Özkal B., Görkem H. N., Demirbaş S., Lycopersicon esculentum Mill. Bitkisinin Protein Miktarı ve Peroksidaz Aktivitesine Tuz Stresi ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel Parazitinin Etkisi, 4. Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Poster
17. DEMİRBAŞ S., ACAR O., Canavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa, Orobanchaceae) ve Tuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan Etkisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
18. Acar O., Demirbaş S., Görkem H. N., Keser B., Şen B., Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) Bitkisinde NaCl ve CaCl2 Uygulamalarının Peroksidaz Aktivitesi ve Lipit Peroksidasyon Üzerine Etkisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
19. ACAR O., SENYÜCEL N., SENYÜCEL S., DEMİRBAŞ S., GÖRKEM H. N., NaCl Stresi Ile Oluşan Oksidatif Hasarın Elektronik Burun Ile Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
20. Aydın B., Acar O., Demirbaş S., Yıldız V., Görkem H. N., Capsicum annuum L. Bitkisinin Büyüme ve Pigment İçeriğine Orobanche aegyptiaca Pers. Bitkisinin Etkisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2010-25.06.2010).
Poster
21. Acar O., Demirbaş S., Yıldız V., Aydın B., Lycopersicon esculentum Mill. Köklerinde Orobanche ramosa L. Penetrasyonu Boyunca Antioksidan Enzim Aktivitelerinin ve Lipit Peroksidasyonunun Değişimi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2010-25.06.2010).
Poster
22. Acar O., Demirbaş S., Yıldız V., Aydın B., Lycopersicon esculentum Mill. Yapraklarında Orobanche ramosa L. Stresine Karşı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin ve Lipit Peroksidasyonunun Değişimi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2010-25.06.2010).
Poster
23. ACAR O., DEMİRBAŞ S., AYDIN B., YILDIZ V., Orobanche ramosa L. Parazitinin Lycopersicon esculentum Mill. Bitkisinin Büyüme ve Pigment İçeriği Üzerine Olan Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2010-25.06.2010).
Poster
24. DEMİRBAŞ S., ACAR O., Helianthus annuus L. Köklerinde Orobanche cumana Wallr. Penetrasyonu Sırasında Meydana Gelen Kısa Süreli Antioksidatif Yanıtlar, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2008-27.06.2008).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. PLANT BIOSYSTEMS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Plant Disease, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
4. Environmental and Experimental Botany, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
5. Physiologia Plantarum, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
6. Turkish Journal of Botany, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Plant Physiology and Biochemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
8. RESEARCH, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Turkish Journal of Botany, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Kosova´nın Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Ispanak (Spinacia oleracea L.) Bitkisinde Ağır Metallerin Biyoakümülasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, 21.06.2017-Devam Ediyor.
2. ZiraatBİYOTEK, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatörü, 01.09.2016-Devam Ediyor.
3. Trakya Bölgesine Ait Orobanche cumana Wallr. Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Moleküler Belirteçler Yardımı ile Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, 04.01.2016-16.08.2017.
4. Bazı Tritikale (×Triticosecale) Genotiplerinde Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasıyla Tuz Stresinin Meydana Getirdiği Oksidatif Hasarın Giderilmesinde Süperoksit Dismutaz Enziminin İşlevi, BAP, Yürütücü, 28.12.2015-07.02.2017.
5. Tuz stresi koşullarında hidrojen peroksit ön uygulamasının tritikalenin erken gelişme dönemindeki morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkisinin araştırılması, BAP, Yürütücü, 28.06.2015-19.12.2016.
6. Hidrojen Peroksit Uygulamasının Buğdayın Çimlenme ve Fide Gelişim Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi, BAP, Araştırmacı, 18.01.2015-02.12.2016.
7. In vitro Çoğaltılan ve Kazdağlarında Farklı Yüksekliklerde Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivanina Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, 22.06.2014-04.03.2016.
8. Çanakkale İlinde Tarımı Yapılan Simita, 8354 ve Rio Grande Domates Çeşitlerinde Orobanş (Orobanche ramosa L.) Parazitine Dayanıklılıkta Antioksidan Enzim (SOD, POX, GR, APX, CAT) Seviyelerindeki Değişimlerin ve Lipit Peroksidasyonun Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 25.05.2008-25.05.2009.
9. Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Varyetelerinde Orobanche cumana Wallr.´ nın Süperoksit Dismütaz (SOD; EC1.15.1.1) ve Peroksidaz (POD; EC.1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı, 05.06.2005-27.08.2006.
Ödüller
1. TÜBİTAK Bilisel Yayın Teşvik Ödülü, 2013.
2. ÇOMÜ Akademik Performans Ödülü (Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü), 2009.
3. TÜBİTAK Bilisel yayın Teşvik Ödülü, 2008.
Üyelikler
Eurepean Weed Research Society (EWRS), Üye, 2013-.
Federation of European Societies of Plant Biology (FESBP), Üye, 2007-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (UBFS-2018), Yer:Çanakkale, 26.09.2018-29.09.2018.
VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2017), Yer:Çanakkale, 04.10.2017-07.10.2017.
13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function. POG2017, Yer:Kuşadası, Aydın, 10.09.2017-13.09.2017.
2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Yer:Tekirdağ, 16.05.2017-18.05.2017.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ BELGESİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞTAYI, Yer:Tekirdağ, 15.12.2016-15.12.2016.
II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Yer:Mersin, 31.08.2016-02.09.2016.
International Workshop on Green Biotechnology, Yer:Kocaeli, 21.09.2015-23.09.2015.
I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Yer:Erzurum, 31.08.2015-04.09.2015.